- YURT DIŞI OTURUM VE GÖÇMENLİK DANIŞMANLIĞI -

DENEYİMLİ VE GÜVENİLİR EKİBİMİZ BAŞVURUNUZU YÖNETMEK İÇİN HAZIR

projects_pic2 SÜREKLİ OTURMA VE ÇALIŞMA İZNİ

Birikimleriniz ile aileniz için bir yatırım yapın

YATIRIMCI GÖÇMENLİK PROGRAMI

YATIRIMCI GÖÇMENLİK PROGRAMI KAPSAMI

- Kanada Yatırımcı Göçmen Programı, deneyimli işadamlarını ve sermayeyi Kanada’ya çekmeye çalışmaktadır.�
- Bu kategori, Kanada’ya göçmen olarak gelmek isteyen, ancak geldiklerinde iş/istihdam faaliyetleriyle uğraşma yükümlülüğüyle karşılaşmak istemeyen şahıslar için idealdir.

- Girişimcilerin, Kanada’nın belirlemiş olduğu kriterlere uygun iş deneyimlerine ve minimum 1,600,000 Kanada Doları değerinde mal varlığına sahip olmaları gerekmektedir. (Mal varlığı, eğer bir iş yeri sahibi ise sahip olduğu sermaye payına bağlı olarak şirket hisse değeri, kendi ve eşi adına sahip olunan gayrimenkul, banka hesapları vb.’nin toplamıdır.)

- Mal varlıklarının net değeri hesaplanırken, kendisi ile beraber resmi eş/resmi nikahlı olmayan, birlikte yaşadığı partnerinin de mal varlıkları bu hesaplamaya dahil edilecektir.

- Bu kategoriden yapılacak başvurular, yaklaşık 8 ay ile 12 ay arasında neticelenir.

- Bu program, Kanada Hükümetine 5 yıllık bir dönem için 800,000 CAD’lık bir tutarı, karşılığında bir faiz getirisi beklemeden borç para olarak verip, vade sonunda yine 800,000 CAD olarak geri almaktan ibarettir.
- Bu program, hükümet garantisi altında olduğundan, avukatlarımızın birlikte çalıştıkları Kanada Hükümeti tarafından onaylanmış finans kuruluşlarından, tarafınıza kredi açılması da mümkündür.

YATIRIMCI KATEGORİSİ KRİTERLERİ

A. İşverenlerin sermaye oranına göre

- Yatırımcı kategorisinden göçmen olabilmek için Kanada’nın belirlemiş olduğu iş tecrübesine sahip olmak ve minimum 1,600,000 CAD mal varlığının bulunması gerekir.

- Kanada Hükümeti’nin belirlemiş olduğu yeterli iş deneyimleri iki şekilde kanıtlanabilir;

1. Son 5 yılın herhangi 2 yılında en az 5 çalışana istihdam sağladıklarını kanıtlamak suretiyle ya da,
2. Yeterli büyüklükte ve şartlara uygun bir işyerinin sahipliği ile.

İşyeri Sahipliği seçeneğinde;

- Ana başvuran ve eşe ait toplam şirket hisse oranı göz önüne alınarak, 100% ‘ün üzerinden belirlenen finansal kriterlerden, sahip olunan hisse oranına bağlı olarak aşağıdaki unsurlardan en az ikisini, son 5 yıl içerisinde 2 yıl süreyle gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. Çalışan sayısı, satış cirosu, net kâr ve net aktif büyüklüğü.

- Aşağıda %100 sermaye oranına göre verilen değerler sahip olunan hisse oranı bazında hesaplanmalıdır. Sermaye oranı %50 ve %25′e ait veriler baz alınmıştır:

ÖZELLİK % 100 % 50 %25
TAM ZAMANLI ÇALIŞAN SAYISI 2 çalışan 4 çalışan 8 çalışan
SATIŞLAR – CİRO (CAD) 500.000 1.000.000 2.000.000
NET KÂR (CAD) 50.000 100.000 200.000
NET AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ (CAD) 125.000 250.000 500.000


(NET AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ: Şirket bilaçosundaki toplam aktif değerinden kısa ve uzun vadeli borçların çıkartılmasıyla hesaplanır)

B. Üst düzey yöneticilere ait iş deneyimi

- Kendisine bağlı minimum 5 kişiyi yönetmiş olmalıdır.

YATIRIMIN ÖDEME SEÇENEKLERİ

- Bu kategoride Kanada Hükümeti’nin beklediği yatırım tutarı tüm aile için 800,000 Kanada Doları’dır. Başvuru onayı alındıktan sonra bu ödeme için 2 ödeme alternatifiniz mevcuttur:

1. 100% nakdi ödeme
Göçmenlik görevlisiyle yapılacak yüz yüze görüşmenin akabinde alınan resmi “KABUL” cevabından sonra, Kanada Yatırımcı Göçmen Programı taahhüdü kapsamında 800,000 CAD tutarının tamamı başvuran tarafından karşılanır ve Kanada Hükümeti’ne transfer edilir. Bu ödeme Kanada Hükümet garantisinde olup 5 yıl sonra %0 faiz ile 800,000 Kanada Doları’nın tamamı başvurana iade edilir. Dolayısı ile bu ödeme kategorisinde başvuru maliyeti paranızın alternatif getirisinden vazgeçmenizdir.

2. Kredili ödeme
Bu program 100% hükümet garantisi altında olduğundan dolayı, Kanada Hükümeti tarafından önceden onaylanmış finans kurumlarından kredi kullanılarak, gerekli olan taahhütler yerine getirilebilir. Bu finansal kurumlarla ilişkileriniz Eksper ve avukatlarımız tarafından sağlanacaktır.

Başvuran, 800,000 Kanada doları taahhüdünün 220,000 Kanada Doları kısmını kendi finanse eder ve geri kalan 580,000 Kanada Doları finans kurumu tarafından kredi olarak tahsis edilerek, toplam 800,000 Kanada Doları olarak Kanada Hükümeti’ne transfer edilir. Ancak bu seçenekte 5. yılın sonunda ilk ödenen 220,000 Kanada Doları, kredinin faiz maliyeti olarak düşünülerek başvuru sahibine geri ödenmeyecektir.


Bu iki finansal seçenekten hangisinin tercih edileceği başvurunun en son aşaması olarak, hükümetten onay alındıktan sonra kararlaştırılır.

Her iki seçenekte de Eksper Danışmanlık ve avukatlarının hizmet bedelleri, göçmenlik vizeleriniz pasaportlarınıza alındıktan sonra tarafınızdan istenecektir.

YATIRIMCILARA YÖNELİK ÖZEL HİZMETLER

- Kanada göçmenlik müracaatınızın yönetilmesinde vereceğimiz hukuki hizmete ek olarak, aşağıdaki hizmetlerden de özel olarak faydalanma imkanı bulacaksınız.

Başvuru Dosyasının Hazırlanması
Kanadalı avukatlarımız ile, resmi göçmenlik başvurunuza ait dosyanız göçmenlik görevlilerinin görmek isteyebilecekleri nitelikler göz önünde bulundurularak, son derece profesyonel olarak hazırlanır.

Mülakat Hazırlığı
“Mülakat’ta hangi sorular gelebilir, ne gibi konulara dikkat etmek lazım,hangi unsurları ön plana çıkarmakta fayda olacaktır”gibi konuları içeren hazırlık toplantıları,avukatlarımız ile birlikte organize edilecektir.Bu toplantılarda mülakat için özel hazırlanan şirket CD’miz sizinle paylaşılacak, böylece birçok kişi için oldukça stresli bir aşama olan mülakatı, kolaylıkla geçmeniz sağlanacaktır.
Mülakatta Avukat Bulundurma Ayrıcalığı
Kanada Yatırımcı Göçmen Programı çerçevesinde, mülakatlarda avukatların bulunmasına sadece Quebec Yatırımcı Program kategorisinde izin verilmektedir. Bu mülakatlar dünyanın neresinde olursa olsun yanınızda adınıza tahsis edilecek Kanadalı bir avukat bulunacaktır.Bu servisimiz size ücretsiz olarak sunulacaktır.

Mülakatta Türkçe-İngilizce Bilen Tercüman Bulundurma Ayrıcalığı
Mülakat sırasında kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlamak amacıyla yanınızda tercüman bulunması sağlanacaktır. Bu servisimiz karşılığındada herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Web sitemiz üzerinden ücretsiz kişisel değerlendirme başvurusu yaparak hizmetlerimizden faydalanmaya başlayabilirsiniz.

SAĞLANACAK HAKLAR

- Kanada vatandaşlarının sahip olduğu hakların aynısını sağlayan Kanada göçmenliği ile ticari faaliyet alanı sadece Kanada içerisinde sınırlı kalmayıp ABD, Kanada ve Meksika’nın katılımıyla oluşan Kuzey Atlantik Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) kapsamında üç ülkenin de yer aldığı ortak pazara da girilmiş olunur.

- Bu haklar, eş ve 22 yaşın altındaki doğrudan yansır. 22 yaşın üzerindeki çocuklar ise eğer eğitimleri devam ediyor, çalışmıyor ve evli değilseler, yani finansal yönden ebeveynlere bağımlı iseler, bu haklardan faydalanabilirler. Kanada eğitim sisteminden, okul servislerinden ve hükümetin lisan kurslarından ücretsiz olarak aynı Kanada vatandaşları gibi yararlanılır.Kanada da sağlık sistemi ücretsiz olarak tüm aile bireylerini kapsamaktadır.

- Göçmenlik hakkını elde eden çocuk eğer erkek ise, dilediği taktirde bedelli askerlik yapabilme imkanına da kavuşacaktır.

- Elde edilen, hayat boyu Kanada’da oturma, yaşama, çalışma hakkının yanında, çifte vatandaş konumu ile Kanada pasaportu alabilme imkanı da tüm aile fertlerine sağlanır.

- Kanada dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden biri olup G8 üyesidir.Bu ülkeler içerisinde bütçe fazlası veren yalnızca Kanada’dır. Yatırım tutarının ve işletme maliyetlerinin (kira, elektrik, vergi, ulaşım) düşüklüğünden dolayı, çok önemli bir cazibe merkezidir.

- Kanada’da yeni göçmen olarak yaşama hakkını elde etmiş kişilerin, 60 aylık (5 yıl) süre boyunca Kanada bankalarından elde ettikleri finansal kazançları vergi istisnasına sahiptir. Bu avantajlardan sizler de gelir vergisi ödemeden faydalanabilirsiniz.

- Süreç içerisinde, Kanada bankalarıyla sağlanacak ilişkiler sayesinde, çok düşük faizli (yıllık %2-3 reel faiz ile) orta ve uzun vadeli kredilerden, aynı Kanada vatandaşlarının yararlandığı gibi faydalanılabilir.

HİZMETLERİMİZ