- YURT DIŞI OTURUM VE GÖÇMENLİK DANIŞMANLIĞI -

DENEYİMLİ VE GÜVENİLİR EKİBİMİZ BAŞVURUNUZU YÖNETMEK İÇİN HAZIR

projects_pic1 SÜREKLİ OTURMA VE ÇALIŞMA İZNİ

Yöneticilik becerileriniz ve bir miktar birikiminizi kullanarak Kanada’da kendi işinizi kurma fırsatı

GİRİŞİMCİ GÖÇMENLİK PROGRAMI

GİRİŞİMCİ GÖÇMENLİK PROGRAMI

- “Kanada Girişimci Göçmenlik Programı” işveren veya bir şirkette üst düzey yönetici konumunda olan, iş deneyimlerine paralel alanlarda Kanada’da yatırım yapmak isteyen kişilere yönelik bir göçmenlik programıdır.

- Girişimcilerin, Kanada’nın belirlemiş olduğu kriterlere uygun, iş deneyimlerine ve minimum 300,000 Kanada doları değerinde mal varlığına sahip olmaları gerekmektedir. (Mal varlığı; eğer bir iş yeri sahibi ise sahip olduğu sermaye payına bağlı olarak şirket hisse değeri, kendi ve eşi adına sahip olunan gayrimenkul, banka hesapları vb.’nin toplamıdır.)

- Mal varlıklarının net değeri hesaplanırken, kendisi ile beraber resmi eş/resmi nikahlı olmayan, birlikte yaşadığı partnerinin de mal varlıkları bu hesaplamaya dahil edilecektir.

- Girişimciler, Kanada’da bir işe yatırım yapmak yada bir iş kurmak niyetinde olmalıdır. Başvuru sırasında bir iş planı sunulmalıdır.

- Ayrıca ihracata destek sağlamak amacıyla, marka sahibi firmalara ve/veya üretim yapan küçük/orta/büyük ölçeği farketmeksizin tüm sanayi kuruluşlarına,Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından çok farklı alanlarda geri ödemesiz hibe kapsamında birçok ihracat arttırma, kapasite geliştirme, yurtdışı ofis, mağaza, showroom, depo açımıyla ilgili kira, mobilya, pazarlama giderleri, fuar katılım vb. teşvikleri bulunmaktadır. Şube açma ve teşvikler bölümümüzü incelemenizi tavsiye ederiz.

GİRİŞİMCİ KATEGORİSİ KRİTERLERİ

A. İşverenlerin sermaye oranına göre

- Girişimci kategorisinden göçmen olabilmek için aranan nitelikler; Yeterli iş tecrübesine sahip olmak ve minimum 300,000 CAD malvarlığının bulunması .

Sahip olunması gereken iş deneyimleri;

- Ana başvuran ve birlikte başvurulan eşe ait toplam şirket hisse oranı göz önüne alınarak, 100% üzerinden belirlenen finansal kriterlerden, sahip olunan hisse oranına bağlı olarak aşağıdaki unsurlardan en az ikisini son 5 yıl içerisinde 2 yıl süreyle gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. Çalışan sayısı, satış cirosu, net kâr ve net aktif büyüklüğünden ikisinin karşılanması gerekmektedir.

- Aşağıda %100 sermaye oranına göre verilen değerler sahip olunan hisse oranı bazında hesaplanmalıdır. Sermaye oranı %50 ve %25′e ait veriler örnek olarak verilmiştir:

ÖZELLİK % 100 % 50 %25
TAM ZAMANLI ÇALIŞAN SAYISI 2 çalışan 4 çalışan 8 çalışan
SATIŞLAR – CİRO (CAD) 500.000 1.000.000 2.000.000
NET KÂR (CAD) 50.000 100.000 200.000
NET AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ (CAD) 125.000 250.000 500.000

(NET AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ: Şirket bilançosundaki toplam aktif değerden kısa ve uzun vadeli borçların çıkartılmasıyla hesaplanır)

B. Üst düzey yöneticilere ait iş deneyimi

- Kendisine bağlı minimum 5 kişiyi direkt olarak yönetmiş olmalıdır.

KANADA HÜKÜMETİ’NE VERİLEN TAAHHÜT

- Kanada’da şirket kuruluşlarında zorunlu olan bir minimum sermaye sınırlaması yoktur. Ancak, göçmenlik hakkı elde edildikten sonra 3 yıl içerisinde bir iş yeri kurmak veya mevcut bir iş yerine ortak olmak suretiyle, aşağıdaki finansal kriterlerden en az ikisini 1 yıl boyunca yerine getirmek gereklidir.

- Yapılacak yatırım, Kanada ekonomisine katkıda bulunmalı ve istihdam sağlamalıdır.

ÖZELLİK % 100 % 50 %25
TAM ZAMANLI ÇALIŞAN SAYISI 2 çalışan 4 çalışan 8 çalışan
SATIŞLAR – CİRO (CAD) 250.000 500.000 1.000.000
NET KÂR (CAD) 25.000 50.000 100.000
NET AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ (CAD) 125.000 250.000 500.000

Web sitemiz üzerinden ücretsiz kişisel değerlendirme başvurusu yaparak hizmetlerimizden faydalanmaya başlayın

SAĞLANACAK HAKLAR

- Kanada vatandaşlarının sahip olduğu hakların aynısını sağlayan Kanada göçmenlik hakkıyla sadece Kanada içerisinde kalmayıp ABD, Kanada ve Meksika’nın katılımıyla oluşan Kuzey Atlantik Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) sayesinde, her üç ülkenin de bulunduğu ortak pazara girilmiş olunur.

- Bu haklar, eş ve 22 yaşın altındaki çocukları doğrudan kapsar.22 yaşın üzerindeki çocuklar ise eğer eğitimleri devam ediyor, çalışmıyor ve evli değillerse, yani finansal yönden ebeveynlere bağımlı iseler, göçmenliğin getirilerinden faydalanabilirler. Kanada eğitim sisteminden, okul servislerinden ve hükümetin lisan kurslarından ücretsiz olarak ve Kanada vatandaşlarının imkanları ile aynı ölçüde faydalanılır, sağlık sistemi ücretsiz olarak tüm aile bireylerini de kapsar.

- Göçmenlik hakkını elde eden çocuk, eğer erkek ise askerliğini tecil ettirerek, bedelli askerlik yapabilme imkanına da kavuşacaktır.

-Elde edilen, hayat boyu Kanada’da oturma, yaşama, çalışma hakkının yanında, çifte vatandaş konumu ile Kanada pasaportu alabilme imkanı da tüm aile fertlerine sağlanıyor.

- Kanada dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden biri olup G8 üyesidir.Bu ülkeler içerisinde bütçe fazlası veren yalnızca Kanada’dır. Yatırım tutarının ve işletme maliyetlerinin (kira, elektrik, vergi, ulaşım) düşüklüğünden dolayı, çok önemli bir cazibe merkezidir.

- Kanada’da yeni göçmen olarak yaşama hakkını elde etmiş kişilerin, 60 aylık (5 yıl) süre boyunca Kanada bankalarından elde ettikleri finansal kazançları vergi istisnasına sahiptir. Bu avantajlardan sizler de gelir vergisi ödemeden faydalanabilirsiniz.

Süreç içerisinde, Kanada bankalarıyla sağlanacak ilişkiler sayesinde, çok düşük faizli (yıllık %2-3 reel faiz ile) orta ve uzun vadeli kredilerden, aynı Kanada vatandaşlarının yararlandığı gibi faydalanılabilir.

HİZMETLERİMİZ